ปลอดภัยจาก Covid-19 ด้วยการยื่นบีโอไอผ่าน e-Services

08 มกราคม 2564
ปลอดภัยจาก Covid-19  
ด้วยการยื่นบีโอไอผ่าน e-Services


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้การยื่นขอสิทธิและประโยชน์ สำหรับผู้ประกอบการอาจต้องติดขัด บีโอไอพร้อมเปิดช่องทาง e-Services เพื่อให้ผู้ประกอบการไม่ขาดการติดต่อ

**คลิกลิงค์ ภาษาไทย 
https://www.boi.go.th/index.php?page=boi_online_services_form&language=th

**คลิกลิงค์ ภาษาอังกฤษ
https://www.boi.go.th/index.php?page=boi_online_services_form&language=en

หมายเหตุ: ระบบ e-Services ดังกล่าวเป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของการให้บริการ