BOI ขอนแก่นร่วมงานเปิดตัวคู่มือเมืองอัจฉริยะประเทศ. และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างกลไกการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

11 มีนาคม 2564
วันที่ 11 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (นางสุภาดา เครือเนตร) ร่วมงานเปิดตัวคู่มือเมืองอัจฉริยะประเทศ. และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างกลไกการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์