ข่าวกิจกรรม

ศทภ.3 เข้าร่วมคณะตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ตุลาคม 2563

Data is empty

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 นำโดย นางสุภาดา เครือเนตร ผู้อำนวยการ บริจาคคอมพิวเตอร์ให้แก่ โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ 15 ตุลาคม 2563

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนตุลาคมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 8 12 ตุลาคม 2563

Data is empty

ภาพกิจกรรมสัมมนา เรื่อง “เตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจ ก่อนยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน” 28 สิงหาคม 2563

Data is empty

กิจกรรมสัมมนา เรื่อง“บีโอไอกับการใช้สิทธิประโยชน์ เครื่องจักร วัตถุดิบและการเปิดดำเนินการ” 03 กันยายน 2563

Data is empty

ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง “บีโอไอกับการใช้สิทธิประโยชน์ เครื่องจักร วัตถุดิบและการเปิดดำเนินการ” 23 กรกฎาคม 2563

Data is empty

หน้า 3 / 10