ข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรมประชุมสร้างเครือข่ายในหัวข้อ “ทำธุรกิจอย่างไร ไม่เสียภาษี” 24 ธันวาคม 2562

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมประชุมมประเมินภาพเศรษฐกิจภาคอีสาน ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 17 ธันวาคม 2562

Data is empty

เรียนเชิญร่วมกิจกรรม “ทำธุรกิจอย่างไร ไม่เสียภาษี” 02 ธันวาคม 2562

Data is empty

ภาพกิจกรรมสัมมนาเรื่อง “ข้อควรรู้เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการลงทุน การเปิดดำเนินการ การบัญชีและภาษีอากร” 14 ธันวาคม 2562

Data is empty

ภาพกิจกรรมงานประชุมหารือ เรื่อง “BOI ส่งเสริมต่อยอดงานวิจัยเพื่อธุรกิจ” 29 สิงหาคม 2562

Data is empty

ศทภ.3 เข้าร่วมออกบูธงานมหกรรมคลินิกหมอหนี้ บสย. ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น 05 ตุลาคม 2562

Data is empty

หน้า 1 / 6