ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญร่วมประชุมออนไลน์ เรื่อง “ขั้นตอนการปฏิบัติตัวในช่วงโควิค-19 และระบบออนไลน์” รุ่นที่ 2 04 มิถุนายน 2563

Data is empty

ขอเชิญร่วมประชุมออนไลน์ เรื่อง “ขั้นตอนการปฏิบัติตัวในช่วงโควิค-19 และระบบออนไลน์” รุ่นที่ 1 04 มิถุนายน 2563

Data is empty

บีโอไอจัดงานเสวนาออนไลน์ เรื่อง "ทางออก SMEs ไทย ภายใต้วิกฤตโควิด-19" 21 พฤษภาคม 2563

Data is empty

ไฮไลต์ปี 2562 BUILD เชื่อมโยงผู้ประกอบการรายเล็ก & รายใหญ่ 09 เมษายน 2563

Data is empty

สัมมนา Smart Visa Webinar ภายใต้หัวข้อ "How to Apply for Smart Visa" 02 เมษายน 2563

Data is empty

นางสาวญาณัจตา พรมกอง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนาเพิ่มศักยภาพการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย 06 มีนาคม 2563

Data is empty

หน้า 1 / 7