ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญร่วมประชุม “เตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจ ก่อนเปิดดำเนินการ” 08 กรกฎาคม 2563

Data is empty

BOI ขอนแก่น เข้าพบ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จ.ขอนแก่น 03 กรกฎาคม 2563

Data is empty

กิจกรรม Webinar “ขั้นตอนการปฏิบัติตัวในช่วงโควิค-19 และระบบออนไลน์” 25 มิถุนายน 2563

Data is empty

ขอเชิญร่วมประชุมออนไลน์ เรื่อง “ขั้นตอนการปฏิบัติตัวในช่วงโควิค-19 และระบบออนไลน์” รุ่นที่ 2 04 มิถุนายน 2563

Data is empty

ขอเชิญร่วมประชุมออนไลน์ เรื่อง “ขั้นตอนการปฏิบัติตัวในช่วงโควิค-19 และระบบออนไลน์” รุ่นที่ 1 04 มิถุนายน 2563

Data is empty

บีโอไอจัดงานเสวนาออนไลน์ เรื่อง "ทางออก SMEs ไทย ภายใต้วิกฤตโควิด-19" 21 พฤษภาคม 2563

Data is empty

หน้า 1 / 7