ข่าวกิจกรรม

ผทภ.3 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมการศึกษาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี 12 เมษายน 2564

Data is empty

ศทภ.3 เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564 ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 11 มีนาคม 2564

Data is empty

BOI ขอนแก่นร่วมงานเปิดตัวคู่มือเมืองอัจฉริยะประเทศ. และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างกลไกการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 11 มีนาคม 2564

Data is empty

บีโอไอ ไทเป เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Thailand Investment Opportunity for Machinery and EV Industries Hybrid Webinar” 09 มีนาคม 2564

Data is empty

BOI ขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมปรึกษา/หารือการประชาสัมพันธ์การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ จังหวัดหนองคาย 25 กุมภาพันธ์ 2564

Data is empty

BOI ขอนแก่นเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือโครงการพัฒนาเมืองนวัตกรรมสุขภาพ เมดิโคโพลิส 05 มีนาคม 2564

Data is empty

หน้า 1 / 13