คำถามที่พบบ่อย

คำถาม : พื้นที่ความรับผิดชอบมีกี่จังหวัดค่ะ

คำตอบ :

พื้นที่ความรับผิดชอบ คือ 12 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
1.จังหวัดขอนแก่น
2.จังหวัดหนองคาย
3.จังหวัดอุดรธานี
4.จังหวัดหนองบัวลำภู
5.จังหวัดสกลนคร
6.จังหวัดนครพนม
7.จังหวัดกาฬสินธุ์
8.จังหวัดมหาสารคาม
9.จังหวัดมุกดาหาร
10.จังหวัดเลย
11.จังหวัดร้อยเอ็ด
12.จังหวัดบึงกาฬ 

คำถาม : Boi Khonkaen request

คำตอบ : Data is empty

คำถาม : Boi ขอนแก่นก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ใด

คำตอบ : ...........................................