กิจกรรมสัมมนา “เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจการลงทุน” วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

27 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมสัมมนา   “เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจการลงทุน

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น