ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศและเสริมสร้าง SMEs “ศึกษาลู่ทางการลงทุน เส้นทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันตก”

26 มิถุนายน 2562
กิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศและเสริมสร้าง SMEs
“ศึกษาลู่ทางการลงทุน
 เส้นทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันตก”
ณ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา ราชบุรี กาญจนบุรี สระบุรี
ระหว่างวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2562