ขอเชิญร่วมฟังสัมมนา “BOI ส่งเสริมต่อยอดงานวิจัยเพื่อธุรกิจ”

13 สิงหาคม 2562

BOI ส่งเสริมต่อยอดงานวิจัยเพื่อธุรกิจ”

ในวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

ห้องประชุม Meeting room 3 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)