ผทภ.3 เข้าร่วมบรรยายงานสัมมนาเพิ่มศักยภาพการลงทุน เขตพัฒนาเสรษฐกิจพิเศษหนองคาย

10 สิงหาคม 2562
               เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 2562  นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการสูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมบรรยายในกิจกรรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพการลงทุน เขตพัฒนาเสรษฐกิจพิเศษหนองคาย ณ โรงแรมพันล้านบูติค รีสอร์ท อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ในหัวข้อ มาตรการส่งเสริมการลงทุนของไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย