ศทภ.3 เข้าร่วมออกบูธงานมหกรรมคลินิกหมอหนี้ บสย. ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น

05 ตุลาคม 2562
                     เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 62  ผทภ.3 เข้าร่วมงานและพาเจ้าหน้าที่ร่วมออกบูธในงาน  “มหกรรมคลินิกหมอหนี้ บสย.” ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น จัดโดย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ซึ่งมีนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานมากกว่า 400 คน