ภาพกิจกรรมงานประชุมหารือ เรื่อง “BOI ส่งเสริมต่อยอดงานวิจัยเพื่อธุรกิจ”

29 สิงหาคม 2562
 เมื่อในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมประชุมหารือ เรื่อง “BOI ส่งเสริมต่อยอดงานวิจัยเพื่อธุรกิจ”  ณ  สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแก่น