ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "โอกาสและความท้าทายของไทย ในการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ไทย-สหภาพยุโรป"

10 ตุลาคม 2562