ผทภ.3 เข้าร่วมประชุมมประเมินภาพเศรษฐกิจภาคอีสาน ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563

17 ธันวาคม 2562
               เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธ.ค.62 เวลา 13.30-16.00 น.  นายอิสระ  อมรกิจบำรุง  ผู้อำนวยการสูนยืเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมประเมินภาพเศรษฐกิจภาคอีสาน ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563  ณ ห้องประชุม 401 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้พูดถึงการลงทุนและอุตสาหกรรมของภาคอีสานในมุมมองของ BOI   ความคืบหน้าการลงทุนของนิคมอุตสาหกรรมในภาคอีสานและแนวดน้มการย้ายฐานการลงทุนจากประเทศอื่นหรือพื้นที่อื่นมาภาคอีสาน และ ทิศทางนโยบายด้านการส่งเสริมการลงทุนในถูมิภาค