ภาพกิจกรรมประชุมสร้างเครือข่ายในหัวข้อ “ทำธุรกิจอย่างไร ไม่เสียภาษี”

24 ธันวาคม 2562

ภาพกิจกรรมประชุมสร้างเครือข่ายเรื่อง “ทำธุรกิจอย่างไร ไม่เสียภาษี”
วันจันทร์ที่   ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๖๒
ณ  ห้องประชุมกลุ่มกัลยาณมิตร  จังหวัดเลย

                             ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จัดประชุมสร้างเครือข่าย เรื่อง “ทำธุรกิจอย่างไร ไม่เสียภาษี” ณ ห้องประชุม กลุ่มกัลยาณมิตร จังหวัดเลย 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562  บีโอไอขอนแก่น จัดประชุมสร้างเครือข่าย เรื่อง “ทำธุรกิจอย่างไร ไม่เสียภาษี” ณ ห้องประชุม กลุ่มกัลยาณมิตร จังหวัดเลย นำโดยนายอิสระ อมรกิจบำรุง           ผู้อำนวยการบีโอไอขอนแก่น เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบาย มาตรการส่งเสริมการลงทุน และเสริมสร้างบรรยากาศ กระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่