นางสาวญาณัจตา พรมกอง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนาเพิ่มศักยภาพการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

06 มีนาคม 2563
            เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ก.พ.63 เวลา 9.30-10.30 น.  ณ โรงแรมพันล้าน บูติก รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย นางสาวญาณัจตา  พรมกอง  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ ศูนยืเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น  ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนของไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย   ในงานสัมมนาเพิ่มศักยภาพการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย โดยมีนายศุภกร  มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการสัมมนาและมอบนโยบาย การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย