✨บีโอไออำนวยความสะดวกนักลงทุนในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ด้วยระบบการส่งจดหมาย/เอกสารแบบออนไลน์ (e–Submission)✨

02 เมษายน 2563

ระบบใหม่! e–Submission
บีโอไออำนวยความสะดวกนักลงทุนในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ด้วยระบบการส่งจดหมาย/เอกสารแบบออนไลน์ (e–Submission)

 เปิดระบบแล้ววันนี้ คลิก https://doc.boi.go.th ครับ

-----------------

New Service!

BOI continues to support investors during the current COVID-19 situation through our online document delivery system (e-Submission).

Click https://doc.boi.go.th

------------------------------------
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"

 0 2553 8111 กด 1

 head@boi.go.th

 www.boi.go.th