สัมมนา Smart Visa Webinar ภายใต้หัวข้อ "How to Apply for Smart Visa"

02 เมษายน 2563

Smart Visa 

จัดสัมมนา Smart Visa Webinar ภายใต้หัวข้อ
"How to Apply for Smart Visa"

 วันและเวลา ดังนี้

 รอบวันที่ 1 APRIL 2020 ( ภาษา English )
 รอบวันที่ 8 APRIL 2020 ( ภาษา Thai )
 รอบวันที่ 22 APRIL 2020 ( ภาษา English )
 รอบวันที่ 29 APRIL 2020 ( ภาษา Thai )

 เริ่มสัมมนาเวลา 10.00 น.

 โดยสัมมนาผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

 สมัครผ่านทางการสแกน QRCode หรือ link https://bit.ly/2U6G6qv