การส่งเสริมกิจการผลิตเครื่องมือแพทย์จากผ้าหรือเส้นใยชนิดต่างๆ จาก BOI

02 เมษายน 2563

บีโอไอให้การส่งเสริมกิจการผลิตเครื่องมือแพทย์จากผ้าหรือเส้นใยชนิดต่างๆ เช่น เสื้อกาวน์ ผ้าคลุม หมวก ผ้าปิดปากและจมูก ผ้าก๊อซ และสำลี เป็นต้น 

สิทธิประโยชน์ เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี

**********************************

 นอกจากนี้ บีโอไอยังมีอีกกว่า 300 ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริม และสามารถดาวน์โหลดคู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ที่
https://www.boi.go.th/upload/content/BOI_A_Guide_Web_Th.pdf

------------------------------------
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"

0 2553 8111 กด 1

head@boi.go.th

 www.boi.go.th