ไฮไลต์ปี 2562 BUILD เชื่อมโยงผู้ประกอบการรายเล็ก & รายใหญ่

09 เมษายน 2563

ไฮไลต์ปี 2562 BUILD เชื่อมโยงผู้ประกอบการรายเล็ก & รายใหญ่ 

 BUILD เป็นหน่วยงานของบีโอไอ หน้าที่หลักคือ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการไทย โดยมุ่งให้เกิดกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระหว่างผู้ประกอบการรายเล็กกับผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งไทยและต่างชาติ

 ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา BUILD ได้นำผู้ประกอบการเข้าเยี่ยมชมทั้งโรงงานใหญ่ของต่างประเทศและบริษัทผู้ผลิตของคนไทยที่มีชื่อเสียง

 การเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ผลิตทุกระดับในอุตสาหกรรมการผลิตทำให้เกิดการรู้จักกันมากขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาสในการซื้อขายระหว่างกัน ส่วนผู้ประกอบการที่เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ได้ทำความรู้จัก และเกิดการสร้างเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันครับ

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "BOI e-Journal" ฉบับที่ 2/2563

 คลิกอ่านฉบับนี้
https://www.boi.go.th/upload/ejournal/2020/02/index.html

------------------------------------------------
บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน
 0 2553 8111 กด 1
 head@boi.go.th
 www.boi.go.th