ไขข้อข้องใจ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การผลิตหน้ากากอนามัย

16 เมษายน 2563

ไขข้อข้องใจ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การผลิตหน้ากากอนามัยให้ทุกท่านได้รับทราบกัน

------------------------------------------------
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"