บีโอไอจัดงานเสวนาออนไลน์ เรื่อง "ทางออก SMEs ไทย ภายใต้วิกฤตโควิด-19"

21 พฤษภาคม 2563
บีโอไอจัดงานเสวนาออนไลน์ไม่มีค่าใช้จ่าย (Webinar)
เรื่อง "ทางออก SMEs ไทย ภายใต้วิกฤตโควิด-19"
โดยมีธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ร่วมเสวนา
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563
เวลา 13.30 -15.00 น.
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้
รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ท่าน
ลงทะเบียนคลิก
https://www.eventpassinsight.co/m…/registration/create/tbiw1