กิจกรรมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง “เตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจ ก่อนเปิดดำเนินการ”

23 กรกฎาคม 2563
                    เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563  เวลา 08.30 – 12.00 น. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง “เตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจ ก่อนเปิดดำเนินการ”  โดยมีนางสาวญาณัจตา พรมกอง เป็นวิทยากรบรรยาย  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน