โครงการ EXIM MOBILE CLINIC พลิกโอกาสทางธุรกิจ ติดอาวุธสู่การส่งออก สัญจร ปี 63

01 กันยายน 2563
       

          ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) มีกำหนดจัดโครงการ EXIM MOBILE  CLINIC  พลิกโอกาสทางธุรกิจ ติด     อาวุธสู่การส่งออก สัญจร ปี 63  การอบรมสัมมนาและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการทางด้านการเงิน การตลาด การพัฒนาสินค้าให้เกิดนวัตกรรม เพื่อต่อยอดธุรกิจให้ก้าวไกล   ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ SMEs  สามารถนำข้อมูลความรู้ไปปรับปรุงธุรกิจของตนเองได้อย่างแข็งแกร่ง สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและพร้อมที่จะเติบโตไปยังตลาดต่างประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ
          จัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 11  กันยายน  2563  ณ  โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จ.นครราชสีมา   เวลา 09.00 - 16.00 น.
 
  
อบรมสัมนาฟรี!! (free)
สามารถสมัครกิจกรรมล่วงหน้าได้ที่ >> https://bit.ly/3gnWTO5 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า  (EXIM Excellence Academy)
โทร.02 271 3700  ต่อ 3510 -3