ซับคอนไทยแลนด์ (SUBCON THAILAND 2020)

21 กันยายน 2563
บีโอไอ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ พร้อมจัดงาน
-ซับคอนไทยแลนด์ (SUBCON THAILAND 2020)-
งานแสดงสินค้าภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ที่รวมความก้าวหน้าด้าน เทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิตที่ครบวงจรที่สุด และงานจับคู่ธุรกิจครั้่งสำคัญแห่งปี ตอบโจทย์ความต้องการทุกมิติด้านอุตสาหกรรมการผลิต
ปีนี้จัดงานแบบไฮบริด เอ็กซ์ซิบิชั่น (Hybrid Exhibition) โดยการใช้เทคโนโลยีออนไลน์ดิจิทัลผสมผสานกับการจัดงานแสดงสินค้าทั่วไป เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมยุคนิว นอร์มัล
วันที่ 23-26 กันยายน 2563
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน (บีโอไอ)
โทร 0 2553 8111 กด 5