ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนตุลาคมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 8

12 ตุลาคม 2563
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนตุลาคมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 8 ณ ห้องประชุมศิริธนชัย ชั้น 2 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นำโดย นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมนี้ได้บรรยายนโยบาย มาตรการใหม่ๆ ของ BOI และนำเสนอข้อมูลสถิติ ไตรมาส 3/2563 ต่อที่ประชุมรับทราบ