ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 นำโดย นางสุภาดา เครือเนตร ผู้อำนวยการ บริจาคคอมพิวเตอร์ให้แก่ โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์

15 ตุลาคม 2563
                    เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น นำโดย นางสุภาดา  เครือเนตร ผู้อำนวยการ บริจาคชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ให้แก่ โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น  โดยนายชัยนาท เปี่ยมวาสนา ข้าราชการครูตัวแทนจากโรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ เป็นผู้รับมอบ