ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

11 พฤศจิกายน 2563
                          เมื่อวันที่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น   ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ร่วมกับภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในที่ประชุม