ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ของสภาอุตสากรรมจังหวัดขอนแก่น

13 พฤศจิกายน 2563
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสุภาดา เครือเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นำโดย นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมร่วมเป็นพยานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธิ