ผทภ.3 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 11/2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จังหวัดขอนแก่น

27 พฤศจิกายน 2563
                            เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.  นางสุภาดา  เครือเนตร ผู้อำนวยการศุนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 11/2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)  ชั้น 1  โดยมี นายสมศักดิ์  จังตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน