บีโอไอ ขอนแก่นร่วมงานสัมมนาและร่วมออกบูธให้คำปรึกษาการส่งเสริมการลงทุนในงาน Automation Robotics and Intelligent System Day 2020 (ARIS Day 2020)

03 ธันวาคม 2563
เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 - บีโอไอ ขอนแก่นร่วมงานสัมมนาและร่วมออกบูธให้คำปรึกษาการส่งเสริมการลงทุนในงาน Automation Robotics and Intelligent System Day 2020 (ARIS Day 2020) ณ อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE) สภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น และ Isan-CoRE