ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2563 ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

03 ธันวาคม 2563
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 นางสุภาดา เครือเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2563 ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นำโดย นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น