นางสุภาดา เครือเนตร ผทภ.3 ร่วมทำบุญประจำปี 2563 หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

08 ธันวาคม 2563
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสุภาดา เครือเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ร่วมทำบุญประจำปี 2563 หอการค้าจังหวัดขอนแก่น จัดโดยหอการค้าจังหวัดขอนแก่น