บีโอไอจัดทำ e-Newsletter ประจำเดือนธันวาคม 2563 เรื่อง "นักลงทุนต่างชาติเชื่อมั่นไทย 96% พร้อมเดินหน้าลงทุน"

22 ธันวาคม 2563
บีโอไอจัดทำ e-Newsletter ประจำเดือนธันวาคม 2563 เรื่อง "นักลงทุนต่างชาติเชื่อมั่นไทย 96% พร้อมเดินหน้าลงทุน"
                 จากผลสำรวจความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย ประจำปี 2563 โดยสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 600 คน 
พบว่าผู้ตอบแบบสำรวจ 96% มีแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง  77% ยังคงรักษาระดับการลงทุน  ในขณะที่ 19% มีแผนขยายการลงทุนเพิ่มเติม แม้จะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

 ปัจจัยหลักที่ทำให้นักลงทุนตัดสินใจขยายหรือรักษาระดับการลงทุน
              - มีสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนที่กระตุ้นให้ลงทุนในประเทศไทย
              - มีวัตถุดิบและชิ้นส่วน % 
              - มีความพร้อมของอุตสาหกรรมสนับสนุน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.facebook.com/366883580334745/posts/1283889708634123/