ผทภ.3 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 12/2563 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

29 ธันวาคม 2563
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสุภาดา เครือเนตร ผู้อำนวยการศุนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 12/2563 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 1 โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน