บริการให้คำปรึกษาออนไลน์แก่นักลงทุน ผ่าน Zoom Meeting

12 มกราคม 2564
 BOI e-Clinic ประจำเดือนมกราคม 2564
 จองด่วนสำหรับวันที่ 14, 21, 28 มกราคม 2564 เพื่อให้คำปรึกษาออนไลน์แก่นักลงทุน ผ่าน Zoom Meeting
 การนัดหมายเจ้าหน้าที่
1. ตรวจสอบช่วงเวลานัดหมายที่ต้องการ
2. ลงทะเบียนเพื่อนัดหมาย และรอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการนัดหมาย


ตรวจสอบเวลานัดหมายได้ที่
https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=ubfdp9k93elp6lgj6kdj0mkvqk@group.calendar.google.com&ctz=Asia/Bangkok&fbclid=IwAR31OnPfsXtY_cEivcCCEo8HxR0_ayUJHBhxnbDGeHkRL7wwoBihxdA6hkY&pli=1

 ลงทะเบียนนัดหมายได้ที่
https://docs.google.com/.../1FAIpQLScBQ8SuN4mVFz.../viewform
ให้บริการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 ไม่มีค่าใช้จ่าย