ผทภ.3 เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองขอนแก่นและรับมอบส้มมงคลในเทศกาลตรุษจีน

10 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ผทภ.3 เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองขอนแก่นและรับมอบส้มมงคลในเทศกาลตรุษจีน. ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง และ ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่าขอนแก่น ริมบึงแก่นนคร จัดโดยหอการค้าจังหวัดขอนแก่น. เริ่มต้นสมัยคณะกรรมการหอการค้า ปี 2564-2565