ผทภ.3 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564

29 มกราคม 2564
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสุภาดา เครือเนตร ผู้อำนวยการศุนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน