ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอมาตรการใหม่ๆ ปี 2564 ของการประจำเดือนมกราคม 2564 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

22 มกราคม 2564


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 นางสุภาดา เครือเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนมกราคม 2564 ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และได้นำเสนอมาตรการใหม่ๆ ปี 2564 จากบีโอไอ แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ zoom นำโดย นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น