ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขออนุญาตเปิดดำเนินการ

15 มกราคม 2564
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขออนุญาตเปิดดำเนินการ ผ่านระบบ zoom ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมฯ กว่า 70 ท่าน