บีโอไอให้เขตส่งเสริมการแพทย์จีโนมิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) เป็นพื้นที่เขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษใน EEC

01 กุมภาพันธ์ 2564
บีโอไอให้เขตส่งเสริมการแพทย์จีโนมิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) 
เป็นพื้นที่เขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษใน EEC ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับ
 โครงการที่ตั้งในเมืองการบินภาคตะวันออก (EECa)
 - เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)
 - เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)
 - ศูนย์การแพทย์ครบวงจรธรรมศาสตร์ (พัทยา) (EECmd)

*กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5-8 ปี
(กลุ่ม A1, A2 และ A3)
รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่มเติม 2 ปี
*กิจการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายและกิจการสนับสนุน
(กลุ่มนี้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 10 ปีอยู่แล้ว)
รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มเติม 1 ปี

**ขณะนี้มาตรการดังกล่าวอยู่ระหว่างจัดทำประกาศฯ
หากมีรายละเอียดคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง**