กิจกรรมเข้าร่วมประชุมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

26 มีนาคม 2564
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น) จัดกิจกรรมเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายพันธมิตร โดยในครั้งนี้ได้เข้าร่วมประชุมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี. ในการประชุมสามัญประจำปี . ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ๆ