ผทภ.3 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

26 มีนาคม 2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นางสุภาดา เครือเนตร ผู้อำนวยการศุนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน