บีโอไอ กับมาตรการส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

04 มีนาคม 2564
บีโอไอ กับมาตรการส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เงื่อนไขสำคัญ
โครงการที่ได้รับบีโอไอแล้ว แม้จะมีรายได้แล้วก็ตามสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ได้แต่ต้องมีสิทธิประโยชน์ “ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลืออยู่ทั้งเวลา & วงเงิน”
ต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET หรือ mai ก่อนยื่นขอรับการส่งเสริมตามมาตรการนี้
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มเติมอีก 100% ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมภายในวันทำการสุดท้ายของปี 2565
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาด SET หรือ mai อยู่แล้ว ก่อนวันที่มาตรการนี้มีผลใช้บังคับ ไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์นี้ได้
**ขณะนี้มาตรการดังกล่าวอยู่ระหว่างจัดทำประกาศฯ หากมีรายละเอียดคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 


"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
0 2553 8111
head@boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ