BOI ขอนแก่นเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือโครงการพัฒนาเมืองนวัตกรรมสุขภาพ เมดิโคโพลิส

05 มีนาคม 2564
วันที่ 5 มีนาคม 2564 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (บีโอไอ ขอนแก่น) ได้เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือโครงการพัฒนาเมืองนวัตกรรมสุขภาพ เมดิโคโพลิส จ.ขอนแก่น ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณาการ (สำนักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น"