บีโอไอ ไทเป เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Thailand Investment Opportunity for Machinery and EV Industries Hybrid Webinar”

09 มีนาคม 2564
บีโอไอ ไทเป เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์
หัวข้อ “Thailand Investment Opportunity for Machinery and EV Industries Hybrid Webinar”
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
เวลา 13:30 น. - 15:00 น. (ตามเวลาไทย)
เวลา 14:30 น. - 16:00 น. (ตามเวลาไต้หวัน)
สนใจลงทะเบียนได้ที่: https://reurl.cc/9ZVazY
ไม่มีค่าใช้จ่าย
บรรยาย: อังกฤษ, จีน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
taipei@boi.go.th
+886 2 345 6663.
The Thailand Board of Investment (BOI), Taipei Office would like to cordially invite you to a Webinar on “Thailand Investment Opportunity for Machinery and EV Industries Hybrid Webinar”
Date: March 18th, 2021 (Thursday)
Time: 13:30 - 15:00 PM (Bangkok)
Time: 14:30 - 16:00 PM (Taiwan Time)
Via: webex Webinar
Free of Charge
Language: English, Mandarin Chinese
taipei@boi.go.th
+886 2 345 6663.