ศทภ.3 เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564 ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

11 มีนาคม 2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 นางสุภาดา เครือเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564 ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นำโดย นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น