ผทภ.3 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมการศึกษาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี

12 เมษายน 2564
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 นางสุภาดา เครือเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมการศึกษาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ "เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21" ณ จังหวัดหนองคาย