สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน งดการบริการ ณ สำนักงาน ระหว่างวันที่ 28- 29 เมษายน 2564

28 เมษายน 2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จะทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ 
จึงขอ งดการบริการ ณ สำนักงาน ระหว่างวันที่ 28- 29 เมษายน 2564 
และขอให้ท่านรับบริการและติดต่อสำนักงานผ่านช่องทาง ดังนี้ 
- โทรศัพท์
- อีเมล
- Facebook
- Line Official Account
- ระบบขอรับคำปรึกษาออนไลน์
- ระบบรับส่งเอกสารออนไลน์ (e-Submission)

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิก https://bit.ly/3nsl42z