บีโอไอ ไทเป ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Thailand Investment Incentive for Digital Industry & Startup Networking Webinar”

14 มิถุนายน 2564
 
บีโอไอ ไทเป ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์
หัวข้อ “Thailand Investment Incentive for Digital Industry & Startup Networking Webinar”
- โอกาสการลงทุนในประเทศไทยของกลุ่มอุตสาหกรรม Digital และ Startup Networking
- สถานะอุตสาหกรรม Digital ในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน
- บทบาทของรัฐบาลไทยในการสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมและเครือข่ายสตาร์ทอัพ
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564
เวลา 14:20 น. - 16:20 น. (ตามเวลาไต้หวัน)
เวลา 13:20 น. - 15:20 น. (ตามเวลาไทย)
สนใจลงทะเบียนได้ที่: https://reurl.cc/nnk2y1
ไม่มีค่าใช้จ่าย
บรรยาย: อังกฤษ, จีน
ผู้เข้าฟังจะได้รับ Link สำหรับเข้าร่วม Webinar ผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
taipei@boi.go.th
+886 2 345 6663.
****************************************************************************
The Thailand Board of Investment (BOI), Taipei Office would like to cordially invite you to a Webinar on “Thailand Investment Incentive for Digital Industry & Startup Networking Webinar”
-Thailand Investment Opportunity for Digital Industry
- Thailand Digital Current Status
-Government Role to Support Innovation Ecosystem & Startup Networking
Date: June 23rd, 2021 (Wednesday)
Time: 14:20 - 16:20 PM (Taiwan Time)
: 13.20 - 15.20 PM (Thailand Time)
Via: webex Webinar
*Free of Charge*
Language: English, Mandarin Chinese
After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the webinar.
For further inquiries, please contact:
taipei@boi.go.th
+886 2 345 6663