ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมอากาศยานและการบิน จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564

06 กรกฎาคม 2564
เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสุภาดา เครือเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมอากาศยานและการบิน จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม